Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Σπάνια ζώα της Ελλάδας κινδυνεύουν


Περισσότερα από τα μισά ασπόνδυλα είδη και μεγάλο ποσοστό των σπονδυλωτών που συναντώνται στη χώρα μας βρίσκονται υπό απειλή, θέτοντας σε κίνδυνο ένα σημαντικό κομμάτι της φυσικής μας κληρονομιάς. Αυτό προκύπτει από το «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών» στο οποίο αξιολογείται η κατάσταση περισσοτέρων από 1.000 είδη ζώων και παρουσιάστηκε σε σχετική συνέντευξη Τύπου από πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Όπως προκύπτει, το 15% των σπονδυλόζωων εντάσσεται σε κατηγορία κινδύνου, ενώ το 47,4% χαρακτηρίζονται κινδυνεύοντα, το 29,8% τρωτά και το 22,8% κρισίμως κινδυνεύοντα.

Στα ασπόνδυλα το ποσοστό των απειλούμενων αγγίζει το 50,2%, με τη μεγαλύτερη απειλή να διαφαίνεται για τα ψάρια του γλυκού νερού και τα αμφίβια, με το 37% και το 27% του πληθυσμού τους αντίστοιχα να εντάσσεται σε κατηγορία κινδύνου.

Κυριότερη απειλή για όλα τα είδη θεωρείται η απώλεια και η υποβάθμιση των οικοτόπων, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως τα θηλαστικά, ενοχοποιήθηκαν η λαθροθηρία, τα δηλητηριασμένα δολώματα, οι εκτεταμένες πυρκαγιές κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντικός αριθμός των απειλούμενων ζώων αποτελούν ενδημικά είδη της Ελλάδας, γεγονός που συνεπάγεται την ενδεχόμενη εξαφάνιση του είδους από τον πλανήτη σε περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα για την προστασία τους.

Φιλοδοξία των συντελεστών της προσπάθειας, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ελληνικής ζωολογικής εταιρείας κ. Σίνος Γκιώκας, είναι το «Κόκκινο Βιβλίο» να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο στην προσπάθεια προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας στη χώρα μας.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η Π. Μαραγκού, συντονίστρια του προγράμματος εκ μέρους της WWF Ελλάς, η οποία χαρακτήρισε το «Κόκκινο Βιβλίο» «εργαλείο ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι αναγκαίες δράσεις».

Το «Κόκκινο Βιβλίο» συντάχθηκε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών και WWF Ελλάς με τη συμβολή 100 ζωολόγων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ινστιτούτων.